SPOGLĄDAJ W PRZYSZŁOŚĆ RAZEM Z NAMI. PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ TERAZ

SPOGLĄDAJ W PRZYSZŁOŚĆ RAZEM Z NAMI. PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ TERAZ
WZROST GOSPODARCZY I OCHRONA PLANETY. Firmy w dzisiejszych czasach nie mogą zignorować zaangażowania w zrównoważony rozwój ekologiczny, ani też nie brać pod uwagę potrzeb ludzi, zwłaszcza nowego pokolenia, które jest coraz bardziej świadome wpływu, jaki systemy produkcyjne wywierają na nasze środowisko.

dla ekorozwoju, nie wspominając już o potrzebach i wrażliwości nowych pokoleń, coraz bardziej świadomych wpływu systemów produkcyjnych na środowisko, a zatem na naszą planetę.Projekt jedyny w swoim rodzaju: ''Tonkita we like green'', czyli linia produktów czyszczących domowego użytku, recyklowanych i podlegających recyklingowi, tworzona z materiałów z tworzyw sztucznych polecanych przez Legambiente.''Tonkita we like green'' nie jest kolejną, zwyczajną 'modą', ale czysto produktywną i przedsiębiorczą strategią, która ma na celu nie tylko wspólne dobro. Przyszłość planety leży również w naszych rękach.